Jesus: Ang Tawo Sa Biblia

Leksyon 5 Worksheet


Palihug gamita kini nga porma sa pagrekord sa imong panukiduki alang sa Leksyon 5. Kung imong i-klik ang "Submit", usa ka kopya ang ipadala sa email address nga imong gihatag sa ubos alang sa imong pakisayran. Ang laing kopya maadto sa among staff, aron ilang masusi ang imong pag-uswag.

Naghatag kami kanimo sa dugang nga buluhaton alang sa Leksyon 5. Kini naghatag kanimo sa usa ka lista sa mga bersikulo nga nagsulti bahin sa GIGIKANAN ni Jesus. Pangita-a ang matag bersikulo ug basaha kini pag-ayo. Ibutang ang matag bersikulo sa husto nga panghitabo—sama sa nahibal-an nato nga buhaton gikan sa atong nangaging mga panagsulti—ug gamita ang wanang sa worksheet aron maitala ang imong mga nahibal-an. Hinumdomi nga sa kini nga leksyon, nangita kita alang sa tin-aw nga mga pakisayran sa ORAS bahin kang Jesus ug sa iyang gigikanan. Pagkahuman nimo mahuman ang imong kaugalingon nga pagsiksik dayon balik nasa materyal sa kini leksyon ug mag-uban kita sa mga bersikulo ug pagtandi sa mga atong gisulat.

  1. Micas 5:2 ug unya basaha ang Mateo 2:6-7

  2. Juan 1:1-3 apila sa pagbasa ang berskilulo 14

  3. Juan 1:30

  4. Juan 3:13 ug 31

  5. Juan 6:41-42

  6. Juan 16:27-28

  7. Juan 17:5

  8. Filipos 2:5-11

  9. Pinadayag 22:16