Pagtuon online o sa balay!

Naghimo kami og mga bersyon sa self-study sa pipila sa among mga kurso para sa mga tawo nga walay panahon o abilidad sa pag-apil sa among regular nga mga klase. Ang tanan nga mga kurso sa kini nga panid magamit nga LIBRE ug mahimong makompleto online o pinaagi sa koreo.